Site logo

בהרצה

המזרחיון הוא המיזם הזוכה לשנת 2023 של מבואות: הקרן לרעיונות ע"ש יואב בראל ​

מבואות: קרן הרעיונות ע״ש יואב בראל (ע״ר) גאה להכריז על הענקת מענק הפיתוח לאמנות במרחב הוירטואלי לשנת 2023 לפרויקט ׳מזרחיון: הארכיון העממי הדיגיטלי למאבקים חברתיים בישראל׳. הארכיון, מבית תנועת שוברות קירות (חל"צ), הינו בית דיגיטלי בהתהוות למאבקים חברתיים ופוליטיים הבנוי כפלטרפורמה שיתופית, פתוחה לציבור הרחב. ככזו, ה׳מזרחיון׳ מהווה פעולה התערבותית במרחב החזותי הווירטואלי, שתורמת תרומה משמעותית לחופש הביטוי, ולניסוח של דרישות אזרחיות לשוויון בהווה ובעתיד.

מנימוקי ועדת השיפוט: ״אנו רואות ב׳מזרחיון׳ בית ותיבת תהודה לנרטיבים אלטרנטיביים אשר הודרו במשך עשרות שנים מהשיח ההגמוני החברתי והתרבותי. החזון של ה׳מזרחיון׳, מבקש להעביר את סוכנות כתיבת ההיסטוריה והייצוג החזותי והאמנותי של זהויות וקבוצות מודרות אל הנאבקים והנאבקות. ביצירת גוף הידע החזותי הזה, יש תרומה לא רק למאבקים עצמם, אלא גם לייצוגם והנכחתם במרחב הווירטואלי של הרשת. המענק ישמש לבניה ולהצגה של תערוכות דיגיטליות ב׳מזרחיון׳, וכן על מנת לבנות את האזור האישי באתר בו תתאפשר העלאת תכנים על ידי הציבור הרחב. אנו תקווה שהמענק יתרום לביסוס ה׳מזרחיון׳, אשר פועל ליצירת תרבות חזותית הטרוגנית עשירה.

אנו רואות ב׳מזרחיון׳ את אחת מאפשרויות המימוש לרעיון אשר מוצע ב׳ספר הרעיונות׳ ליואב בראל משנת 1969, ליצירת ״מוזיאון היסטוריות אלטרנטיביות״. הרעיון העתידני, שואב השראתו משדה המחקר האנתרופולוגי והטכנולוגי גם יחד, ומציע לחשוב על המוסד המוזיאלי כמרחב של בחינת ערכי מוסר, נורמות חברתיות, דתיות, וטכנולוגיות. כמרחב תצוגה ווירטואלי של היסטוריות מושתקות, אנו רואות ב׳מזרחיון׳ מרחב של מבט ביקורתי על התרבות החזותית המקומית, אשר יהווה השראה עבור הדורות הבאים.״

על המגישות: בעשור האחרון התבססה פעילותה של מייסדות תנועת ׳שוברות קירות׳ – ספיר סלוצקר עמראן וכרמן אלמקייס עמוס, על עבודת שטח יסודית, יצירת שותפויות וקמפיינים רבי השפעה ברשתות החברתיות ובתקשורת, תוך תיעוד אמיץ המייצר גוף ידע עצמאי ושפה חדשה לשיח על חוסר השוויון המובנה בחברה הישראלית. פעולתן רבת השנים לשינוי סדרי עדיפויות מגדריים, כלכליים וחברתיים מהווה נכס אדיר לחברה בישראל. עוד על תנועת שוברות קירות – כאן.

המזרחיון, כמיזם של ת נועת שוברות קירות, נבנה על ידי צוות הכולל את עו"ד ספיר סלוצקר עמראן, ד"ר יעל נצר, ממובילות מדעי הרוח הדיגיטליים בארץ, אבישג בן שלום, דוקטורנטית במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון, מעיין מנור, המעצבת הגרפית, קרן זק ואשרה גרינבלט, מתכנתות האתר, וקהילת המזרחיון המורכבת ממתנדבים ומתנדבות, אקטיביסטים.ות בנשמה, מתעדות וכותבות, התורמות להצלחת הפרויקט מזמנן החופשי.

עוד על יואב בראל וספר הרעיונות באתר מבואות: mevoot.art

ועדת המענק: ד״ר ורד מימון, מיכל ואעקנין, בתיה דונר, ד"ר ליאור זלמנסון ודפנה קרון.

ניהול מטעם מבואות: שירז גרינבאום.

Comments

  • עדיין אין תגובות.
  • Add a comment