Site logo

בהרצה

שימו לב: בתום שלב ההרצה, תפתח אפשרות באיזור האישי להעלאת הארכיון שלכם.ן, מהטלפון או מהמחשב! 

בינתיים, אפשר לשמור פריטים, לצפות ולערוך תגובות על פרטי הארכיון.

 

רוצה להעלות כמות גדולה של מסמכים בבת אחת? פנה אלינו ונסייע

במידה וברצונך להעלות מסמכים רבים יש למלא טופס זה ונשלח לך קישור למערכת זוניברס