Site logo

בהרצה

מדיניות שימוש וזכויות יוצרים.ות

אתר המזרחיון והפרויקט כולו נעשה מתוך חזון רחב לשמש כבית ופלטפורמה לתיעוד וקידום מאבקים חברתיים ופוליטיים. מרבית עבודתנו נעשית בהתנדבות או בתקציבים נמוכים ובתמיכה קהילתית, בשאיפה להנגיש את חומרי הארכיון והמאבקים לציבור הרחב, לאקדמיה ואקטיביסטים.ות בעבר, הווה או בעתיד. 

עבודת הארכיון, ובכלל זה דיגיטציה, כתיבת תוכן או אירועים, נעשית ככל האפשר יחד עם בעלי.ות האוספים.ות כדי לוודא שאופן הנגשת החומרים נאמן למקור ולסיפור המאבק, ובשאיפה לשמור ככל יכולתנו על זכויות היוצרים.ות. 

יש לשמור על זכויות היוצרים כפי שמצוינים בכל תיעוד ואוסף. נדגיש כי אין ביכולתנו להבטיח את נכונות של זכויות היוצרים. לכן, בכל שימוש באוסף או בחומרים עצמם, כאשר צוינו זכויות היוצרים או כאשר החומרים תחת קטגוריה של "זכויות יוצרים אינן ידועות", המשתמשים באתר מחזיקים באחריות לשימוש הוגן, וכן באחריות להבטיח אישור שימוש מבעלות זכויות היוצרים. 

זכויות יוצרים וקניין רוחני: 

 1. המזרחיון ובכלל זה האוספים והחומרים הסרוקים באתר פתוחים לכל, ככלי חינוכי לשינוי חברתי, למטרות מחקר וחינוך.
 2. זכות היוצרים באתר ובכל תכניו שייכים למזרחיון ו/ או ליוצר.ת התוכן, לרבות הזכויות המוסריות, ויש לשמור על זכויות היוצרים כפי שמצוינים בכל תיעוד ואוסף. 
 3. השימוש בחומרים נועד למטרות שאינן מסחריות ופרסומיות ושאינן למטרות רווח, אלא אם ניתנה הסכמה בכתב מבעל.ת האוסף ומהמזרחיון.
 4. אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של המזרחיון או בעלת האוסף/ יוצרת התוכן, פרט להורדה והפצה של המידע לצורך שימוש אישי או חינוכי, וזאת בהתאם למטרות וחזון האתר. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות המזרחיון ובין אם בבעלות יוצרת התוכן/ צד שלישי.
 5. הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או סרטון ו/או כיתוב, לרבות כל לוגו, המוצגים במזרחיון זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של המזרחיון. חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המזרחיון.
 6. המזרחיון עושה כל מאמץ, במגבלות משאביו המוגבלים ביחס לגודל המיזם, על מנת להנגיש היסטוריה והווה של מאבקים חברתיים ופוליטיים בארץ, מבלי להפר זכויות יוצרים או לפגוע במתן קרדיט לאלו שפעלו למען חברה טובה יותר. במידה ויימצאו אי דיוקים או מידע חסר בתכנים ובזכויות יוצרים, נודה לפנייה לצורך בירור והבאת הדברים על דיוקם.ניתן לפנות למזרחיון בכל עניין הקשור לתנאי שיתוף ושימוש בתוכן המופיע באתר באמצעות כתובת מייל [email protected].

שימוש באתר:

 1. מובהר בזאת כי כל שימוש במזרחיון ובתכניו הוא באחריות המשתמש וכפוף לכל תנאי תקנון זה.
 2. על המשתמש.ת האחריות הבלעדית לברר את מצב הזכויות ביחס לתוכן כלשהו באתר בטרם יעשה בו שימוש.
 3. המזרחיון אינו אחראי לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר. 
 4. אסור לקשר לאתר ולתכניו ממקורות המכילים תכנים שאינם חוקיים או הקוראים לפעילות בלתי חוקית, תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים להסתה, גזענות, דיכוי, הדרת נשים, להט"בופוביה, שנאת זרים ולתכנים כגון אלה.
 5. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע.
 6. אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן זהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לפלאייר באתר, אלא לעמוד המלא שבו הוא מופיע). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש.ת (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן המשתמש.ת). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 7. למזרחיון  הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל משתמש באתר המזרחיון, תכניו ברשתות השונות וכן באירועים וירטואליים או פיזיים, כולו ו/או חלקו, ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד המזרחיון בעניין זה.
 8. המזרחיון יהיה רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ו/או מדינות הפרטיות

קישורים מחוץ לאתר המזרחיון:

 1. המזרחיון מפנה במקרים מסוימים, בין משיקולי אחסון, זכויות יוצרים או שיקולים אחרים, בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים, כגון אתרי מדיה, חדשות, ארכיונים נוספים ורשתות חברתיות(להלן: "הקישורים"), אם וככל שניתן יהיה למצוא בכל זמן באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ויש להקפיד על זכויות היוצרים וההפנייה לקישורים אלו. 
 2. המזרחיון אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפו, נכונותו, אופיו ומהותו. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

בקצרה, מה מותר ומה אסור: 

להשתמש ללא עלות בכל חומרי המזרחיון כל עוד השימוש למטרות חינוכיות וקידום זכויות אדם ברוח הקווים המנחים של המיזם

מותר להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל פריט או תוכן במזרחיון ללא עלות בהתאם לכללי השימוש

מותר לבצע שינויים טכניים והתאמות(כולל הטמעה) בפריטים ובתוכן לצורך שימוש בכל מדיה או פורמט אחרים.

כיצד? יש לוודא כי לצד כל פריט או תוכן יצוינו זכויות היוצרים ולהקפיד למלא אחר ההנחיות בסעיף 6 בעניין שימוש באתר.

מה לא אפשרי?

אין לשנות את פריטי הארכיון או תכני המזרחיון באופן שייפגע או יעוות את כוונת היוצרים והמזרחיון בהפקת התוכן , ובכלל זה הפקה של יצירה נגזרת, עיוות התוכן, סילופו, או כל פעולה אחרת- בין בזדון או שלא בזדון, בין אם בפגיעה בשם טוב או כדרך הפוגעת במאבקם החברתי והפוליטי ומטרות המזרחיון וחזונו. 

אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום (חוץ ממה שמותר לפי תנאי הרישיון או לפי כל דין).

בכל מקום בו מצוין המיזם מזרחיון, יש לראות בהגדרה זו לרבות תנועת שוברות קירות(חל"צ) ולהפך.