Site logo

בהרצה

מי אנחנו

המזרחיון, מבית תנועת שוברות קירות, הוא ארכיון דיגיטלי ייחודי, פתוח לציבור הרחב, המבקש לתעד מאבקים חברתיים ופוליטיים בארץ(וגם קצת בעולם) מנקודת המבט של הנאבקים והנאבקות, בדגש על תיעוד וקידום של אוכלוסיות מוחלשות ומודרות.

מה תוכלו למצוא במזרחיון? חומרים שונים שהופקו ומופקים כחלק מתנועות חברתיות ופוליטיות בידי האנשים שהיו פעילים בהן, כמו פלאיירים, פוסטרים, תמונות, קטעי אודיו ווידאו, פנזינים ומאמרים אקדמיים.

המזרחיון לא נועד לנוסטלגיה ואינו עוד ארכיון לתיעוד ההיסטוריה. המזרחיון הוא כלי עכשווי עבורנו לשינוי חברתי לקידום מאבקי זכויות אדם ואישה, כפלטפורמה ללמידה משותפת וחיבור בין העבר להווה בתקווה לעודד מחשבה ופעולה לעתיד החברה. 

המזרחיון יציע אלטרנטיבה לארכיון הממלכתי המוצע בחסות המדינה. ידע זה יאפשר ללמוד מהצלחות מאבקי עבר וגם מכישלונות, תוך חשיבה על העתיד ויאפשר לכל מי שרוצה לנהל מאבק חברתי ללמוד איך עושים – ואיך לא עושים – זאת. 

המזרחיון הוא מרחב לחולמים וחולמות, אלו שהצליחו ואלו שעדיין מנסים.ות, להשראה, תקווה וגם עצה. אנחנו מזמינות אתכם.ן לשתף, לתרום חומרים, ליזום אירועים ושיתופי פעולה, להצטרף לצוותים שלנו, לבנות ביחד איתנו את המזרחיון כמיזם קהילתי, עבור הקהילות שלנו, ועבור כל אחד ואחת מאיתנו שמבקשות לפעול עבור תיקון עולם, צדק ושוויון. 

האתר יהיה בהרצה בחודשים הקרובים, וחומרים יתעדכנו כל הזמן. נשמח לפידבקים והצעות!

אוספים נבחרים

אוסף הזמן הורוד
1996-2008
מבחר מגיליונות המגזין
הקשת הדמוקרטית המזרחית
1999 והלאה
מבחר מאוסף הארגון
תנועת ש.י.ן-לשוויון ייצוג נשים
החל משנת 1989
מבחק מהגליונות שיצאו בתנועה בעריכת אסתר הרצוג

מה קורה עכשיו

עיינו לפי נושא

חיפוש בארכיון