Site logo

בהרצה

מי מממן את המזרחיון ומדוע

המזרחיון, כמיזם של תנועת שוברות קירות, יצא לעולם בזכות עבודה מסורה של עשרות מתנדבות ומתנדבים, אקטיביסטים ואקטיביסטיות, שביקשו לבנות ביחד בית אלטרנטיבי וקהילתי להיסטוריה חברתית ופוליטית.

ובכל זאת, איך הצלחנו להוציא לאור מיזם כזה משמעותי ושאפתני?

מרבית תקציב התנועה מקורו ביותר מ-400 תומכים ותומכות חודשיים, אירועי גיוס נקודתיים ומכירת מוצרים כמו חולצות וספרים. מקור הכנסה נוסף שלנו הוא שיתופי פעולה עם ארגוני זכויות אדם ואישה נוספים ועם קרנות קטנות למימון פרויקטים וקמפיינים ספציפיים, מהארץ ומהעולם. 

מעבר למימון בגיוס המונים, כתמיכה ישירה בפרויקט עד כה, קיבלנו בשנת 2022 תמיכה בסך 10,000 יורו מקרן רוזה לוקסמבורג. בנוסף, המזרחיון הוא המיזם הזוכה לשנת 2023 של מבואות: הקרן לרעיונות ע"ש יואב בראל (תוכלו לקרוא עוד על נימוקי הזכייה כאן). מלבד הכבוד הגדול, לזכייה התלווה מענק פיתוח לפלטפורמה הדיגיטלית בכך 36,000 ש"ח.

אנו מודות מקרב לב לקרנות אלו על האמונה בנו גם בתקופה בה המזרחיון היה רק בגדר חזון ומשאלת לב, ומזמינות קרנות נוספות, תורמים.ות פרטיים.ות, ארגונים ומוסדות לתמוך במזרחיון!

כדי שנוכל להמשיך את המזרחיון, להרחיב את הארכיון ולהציע סדנאות, קורסים ואירועים שיסייעו לנו להפוך את המזרחיון לכלי משמעותי לכל מאבק עבור זכויות אדם ואישה- אנחנו צריכות.ות אתכם.ן! תמכו בכל סכום!