Site logo

בהרצה

ערכים וקווים מנחים

המטרה שלנו 

לשמר את ההיסטוריה של מאבקים במילים שלנו וכסיפור שלנו, סיפור שיש בו הפסדים כואבים במאבקים לקידום שוויון וזכויות אבל גם לא מעט הישגים מרגשים ומרשימים. היסטוריה המסופרת מתוך נקודת המבט של ה"אנדרדוג", ומתועדת דרך העיניים של אלו שנאבקו ושילמו מחירים כבדים בגין המאבק. 

לא רק ארכיון, אלא פלטפורמה חיה המבקש לקדם חיבור בין מאבקים, ללמוד מהעבר כדי לבנות עתיד טוב יותר. 

קווים מנחים: מרווח וגבולות התיעוד 

אילו פריטים מתאימים לארכיון? בגדול, כל פריט שהיה רלוונטי בתוך המאבק או לפעילה החברתית והפוליטית בפעילות שלה מתאים לארכיון. מה זה אומר? ספרים, מאמרים אקדמיים, פלאיירים, פוסטרים, שלטים, פנזינים, דו"חות ופרסומים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, חולצות, שירה, סיפורת ואומנות, סטיקרים, סיכות, כתבות בעיתונים, פודקאסטים, פרסומים ברשתות החברתיות וחומרים אחרים ומגוונים בעלי אופי דומה בנושא של מאבקים חברתיים בישראל. 

בתנועה הקווירית, לדוגמא, מסיבות הן חלק מהותי מהתרבות, חיזוק הקהילה וערך העצמי, מרחב בו כל אחד ואחת יכולות לרקוד ולהנות במרחב בטוח, כמפלט מהעולם החיצוני. לכן, ההזמנות למסיבות, תמונות וסרטונים שתיעדו אותן הן חלק מחומרי הארכיון של התנועה הקווירית ויכללו בו. 

ערכים: 

נגד הפרד ומשול, למען סולידריות בין אוכלוסיות נאבקות

המזרחיון יכלול אך ורק מידע וחומרים על תנועות, התארגנויות ויחידים.ות העוסקים בקידום והגנה על זכויות אדם  ומקבלים את האוניברסליות של זכויות האדם, תוך שמירה על ערכים של סולידריות וערבות הדדית. 

אנטי גזענות

המזרחיון יפעל לאתגר את הדרכים הפוגעניות של מופעי גזענות, להט"בופוביה, סקסיזם, הפליה ועליונות של קהילות רוב, ויימנע מהצגת חומרים, התארגנויות או יחידים.ות שקידמו, בין באופן אקטיבי או בשתיקה, אחת מעוולות אלו. 

פמיניזם 

המזרחיון נולד מתוך עבודה ופעילות של תנועת שוברות קירות ומתוך פעילות פמיניסטית רבת שנים, שלא זכתה לתיעוד כתוב או תיעוד נרטיבי הולם. לכן, נשים שנאבקות בעוני ואוכלוסיות נאבקות נוספות יוצגו מפרספקטיבה פמיניסטית, תוך הנכחה של מאבקי עוני בהובלת נשים כמאבקים פמיניסטיים, מתן כבוד וקיום המיזם לאור הפמיניזם המזרחי, השחור, הקווירי והרדיקלי. 

נגישות

המזרחיון הוא ארכיון בו החומרים ההיסטוריים והעכשווים נועדו להיות נגישים, ברורים וזמינים באופן מקוון בפורמטים הנוחים לשימוש ולמידה אישית ומשותפת, במיוחד עבור אלו שסיפורם.ן הושתק, שהנרטיבים שלהם הודרו, עוותו או נמחקו, והגישה שלהם.ן לחומרים המתעדים את הקהילות והמורשת שלהם.ן נמנעה דרך מחסומים פיזיים, כלכליים, אקדמיים, ומוסדיים. 

עבודה משותפת

העבודה על המזרחיון היא עבודה משותפת של קהילות שונות ומגוונות, דרך שיתוף המידע, דגש על היסטוריה שבעל פה, הכשרות ואירועים וכן שימוש בחומרי הארכיון כמקור השראה, עידוד פעולה והעברת ידע בין דורית. המיזם ישמח לשיתופי פעולה עם תנועות נוספות הארץ ובעולם, באקדמיה ובשטח,  לחינוך לדמיון פוליטי ואזרחות פעילה, באופן שיעזור לנו לתמוך ולהרוויח ביחד מהשפע שבארכיון.