Site logo

בהרצה

תגית: ספיר סלוצקר עמראן

יונ 05
המזרחיון הוא המיזם הזוכה לשנת 2023 של מבואות: הקרן לרעיונות ע"ש יואב בראל ​

מברוק! מיזם המזרחיון זכה במענק להמשך פיתוח המרחב הוירטואלי

אפר 19
נשים נאבקות על זכויות: סיפורה של מרסלה אדרעי

המאבק הפמיניסטי המוצלח שהובילה מרסלה אדרעי בשכונת הקרוואנים באשדוד