Site logo

בהרצה

תגית: מעין מנור

יונ 05
המזרחיון הוא המיזם הזוכה לשנת 2023 של מבואות: הקרן לרעיונות ע"ש יואב בראל ​

מברוק! מיזם המזרחיון זכה במענק להמשך פיתוח המרחב הוירטואלי