Site logo

בהרצה

בתקשורת

״מזרחיון״ – הארכיון העממי הדיגיטלי למאבקים חברתיים זכה בפרס מבואות 2023

מגזין פורטופוליו מאי 2023

כשיוסף שילוח קיבל איומים על חייו בגלל דעותיו הפוליטיות

שלומית שרביט ברזילי | ווינט

כשבכנסת צחקו על הרעיון לדבר על אלימות נגד נשים

שלומית שרביט ברזילי | ווינט

למחאה העכשווית יש הרבה מה ללמוד מארכיון המאבקים הפמיניסטיים המזרחיים

אופיר חובב | הארץ

״המזרחיון״: הארכיון שמעניק במה למאבקים חברתיים בישראל

גל חוברה ברגמן | פורטפוליו