Site logo

בהרצה

מאמרים על ארכיונים לשינויים חברתיים

ראוות ההפגנה

רותי גינזבורג | תיאוריה וביקורת | גיליון 53 | 2020

התארגנות נוכח כפיפות: מאבק המעברות, 1952-1951

גדי אלגזי | זמנים | גיליון מספר 149 | צילום מתוך לשכת העיתונות הממשלתית(משה פרידןן)

איפה נהיה כשהם יבואו? ארכיונים קהילתיים, שיטור ופוליטיקה קווירית של נראות

כתב העת מוזה | גיליון 6 בנושא הארכיון | סתיו 2023

״אשה לאשה״: לחצות את קירות הארכיון ההגמוני

חנה ספרן ויעל רוזין | העוקץ | 24.5.2016